Vad är Horncraft?

Horncraft är en jazzgrupp med en klassisk valthornskvartett och en klassisk jazzkvintett, (trumpet, tenorsax, piano, bas och trummor), som tillsammans skapar en unik klang, musiken är livsbejakande, personlig, spännande, vacker och med fantastiska solister. Musik som spräcker alla förutfattade meningar.
Komponerad och arrangerad av Håkan Nyqvist.

Musiker Horncraft
webdesign FotoLilian